ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het boeken van een fotosessie bij Melanie Waardenburg Fotografie ga je akkoord met de  algemene voorwaarden.

ALGEMEEN

De foto’s op de website mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Melanie Waardenburg – van Lier. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

Melanie Waardenburg Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of bij u thuis.

Melanie Waardenburg Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet goed opgevolgd worden, weersomstandigheden en nog veel meer…..

Melanie Waardenburg Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de fotosessie tot een minimum te beperken.

Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Melanie Waardenburg Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website en/of social media pagina’s verwijderen.  

Achteraf kan er geen beroep op Melanie Waardenburg Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van de foto’s van de digitale fotobestanden.

Mocht de klant tijdens de fotosessie ergens ontevreden over zijn of iets niet mooi vinden, dan dient hij dat direct kenbaar te maken aan de fotograaf. De fotograaf kan er dan gelijk iets aan doen. Klachten achteraf worden als niet gegrond beschouwd. 

Melanie Waardenburg Fotografie heeft haar best gedaan om alles wat er op deze website of social media staat zo correct en volledig mogelijk weer te geven. Desondanks kan iedereen een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website of social media van Melanie Waardenburg Fotografie is geplaatst. 

Melanie Waardenburg Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en/of social media te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Het is niet toegestaan om tijdens de fotosessie opnames te maken of te fotograferen met een eigen telefoon en/of camera. Tenzij de fotograaf hier toestemming voor geeft. 

Het is niet mogelijk om de RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te bekijken of ontvangen na de fotosessie. Melanie Waardenburg Fotografie selecteert de mooiste foto’s en zal deze bewerken in haar eigen stijl. De bewerkte foto’s worden aangeleverd in hoge kwaliteit in JPEG formaat. De onbewerkte (RAW) bestanden worden nooit geleverd. 

De bewerkte digitale bestanden worden 3 maanden door Melanie Waardenburg Fotografie bewaard in haar archief. Daarna zullen deze verwijderd worden, behalve de bestanden die Melanie Waardenburg Fotografie wil gebruiken voor haar website of social media. 

Bij gebruikmaking van de diensten van Melanie Waardenburg Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

AUTEURSRECHTEN

Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Melanie Waardenburg Fotografie.

De klant geeft Melanie Waardenburg Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (op de website en social media) en in drukwerk (zoals bijv. Flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding. 

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor commerciële of promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de boeking/reservering van de fotosessie per email kenbaar te maken. 

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze zijn aangeleverd door Melanie Waardenburg Fotografie. Oftewel geen filters en/of eigen bewerkingen over de geleverde foto’s. 

Na levering van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Tenzij vooraf om toestemming is gevraagd aan Melanie Waardenburg Fotografie.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale fotobestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Melanie Waardenburg Fotografie.

Vermeld altijd Melanie Waardenburg Fotografie bij het plaatsen van een foto op het internet. 

BETALINGEN EN PRIJZEN

De (koop)prijs luidt in euro’s.

Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het boeken van de fotosessie volledig voldaan te worden. De reservering/boeking is pas definitief als de betaling ontvangen is.

Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Melanie Waardenburg Fotografie.

De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Melanie Waardenburg Fotografie aan te wijzen rekening.

Binnen 2 weken na de fotosessie ontvangt u de digitale fotobestanden. Daarna kunt u eventuele extra producten bij bestellen. De kosten voor deze extra producten dienen binnen een termijn van 14 dagen op rekening van Melanie Waardenburg Fotografie te staan. Er zullen geen producten geleverd worden voordat het verschuldigde bedrag ontvangen is.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij het annuleren of niet komen opdagen wordt er 50% van de reeds betaalde kosten in rekening gebracht. De overige 50% zal worden teruggestort op de rekening waarmee de betaling is voldaan. In bepaalde situaties kan er worden afgeweken van de annuleringskosten. Melanie Waardenburg Fotografie bepaalt wanneer u recht heeft op volledige restitutie. 

Melanie Waardenburg Fotografie is gerechtigd een fotosessie met een geldige reden te annuleren. Melanie Waardenburg Fotografie zal altijd haar best doen om de gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Melanie Waardenburg Fotografie niet verplicht om vervanging te zoeken. 

CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is, dan moet het verschil bijbetaald worden om recht te hebben op de service.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de bon.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven fotosessies. 

Fotosessies vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda van Melanie Waardenburg Fotografie. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

PRIVACY

Melanie Waardenburg zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van Melanie Waardenburg Fotografie is van toepassing. 

Total: